Dzisiejsza technologia oraz dostępne na rynku oprogramowanie dla biznesu pozwalają na przyporządkowanie każdego lead’a, czyli nowego Klienta, do źródła jego pozyskania. Niektóre systemy agregują dane prezentując wyniki pomiaru w postaci wskazania najbardziej skutecznych (najlepiej konwertujących) źródeł. Inne są w stanie pokazać wynik z dokładnością co do każdego zdarzenia (konwersji). Do tych ostatnich należą systemy call tracking. W tym artykule poznasz call tracking od podstaw.

Call tracking od podstaw

Wikipedia definiuje call tracking jako oprogramowanie służące do pomiaru oraz powiązania przychodzących połączeń telefonicznych z reklamą publikowaną w różnych mediach:

 • w sieci Internet są to m.in. Google Ads, pozycjonowanie (SEO), reklamy w mediach społecznościowych, publikacje na portalach branżowych, które mierzone są automatyczną podmianą numerów. Ta technologia zostałą zastosowana w CTA Automation Platform Marketing Master cloud oraz Marketing Master instancja
 • poza Internetem są to reklamy drukowane w prasie, na billboardach, ulotkach, wizytówkach itd. Takim reklamom przydzielane są indywidualne numery telefoniczne

Dzięki szczegółowemu opomiarowaniu reklam, w których konwersją jest wykonane połączenie telefoniczne, możliwa jest ocena skuteczności tych reklam. Jest to szczególnie ważne dla firm, które pozyskują lead’y właśnie kanałem telefonicznym. Firm, z którymi Klienci kontaktują się telefonicznie.

.

Jakie dane zbiera system call tracking?

Do podstawowych danych gromadzonych w systemach call tracking należą:

 • źródło pozyskania połączenia telefonicznego – ze wskazaniem typu oraz nazwy reklamy
 • urządzenie, na którym wyświetlono reklamę przed wykonaniem połączenia – z podziałem na desktop oraz mobile
 • numer telefonu osoby dzwoniącej
 • długość trwania połączenia
 • oznaczenie osoby odbierająca połączenie
 • informacja o tym, czy połączenie zostało odebrane lub nieodebrane
 • lista połączeń nieobsłużonych – takich, które nie zostały odebrane i wciąż nikt na nie nie oddzwonił

.

Systemy call tracking mogą dodatkowo umożliwiać:

 • nagrywanie połączeń
 • ocenę rozmów
 • tagowanie połączeń
 • wysyłanie SMS na numery źródłowe (te które próbowały dodzwonić się do firmy)
 • odtwarzanie wiadomości powitalnych przed połączeniem
 • notyfikacje PUSH wyświetlane osobom pracującym na systemie
 • integracje z zewnętrznymi systemami CRM
 • integracje z Google Analytics, Google Ads
 • generowanie szczegółowych raportów z konwertujących źródeł
 • wgląd w szczegółową analizę konwersji

.

Posiadając system analityczny Marketing Master Software możliwa jest ocena skuteczności publikowanych reklam oraz efektywne zarządzanie budżetem reklamowym.

Nasi pracownicy odpowiedzą na pytania, zaprezentują system – skontaktuj się z nami.